Na de bestuurswisselingen op de jaarvergadering 2019 is de samenstelling van het bestuur alsvolgt:

Voorzitter:
Bart Raymann
06-15322353
voorzitter@flitsclubsneek.nl

Secretaris :
Marieke van Eijk
Rinia van Nautaweg 20
9061 AE Gytsjerk
06-15138396
secretariaat@flitsclubsneek.nl

Penningmeester:
Hendrik & Rigt Numan
Spijkerboor 36
8607 KC Sneek
06 - 33604404
penningmeester@flitsclubsneek.nl
Rekeningnummer Flitsclub Sneek: NL 36 RABO 035.95.39.122

Leden:
Nelie Jasper 
de Strikel 23
8604 VT Sneek
06-25216104
walcommissie@flitsclubsneek.nl

Marion Heeren
Spoarleane 23 Koudum
06-53834054
walcommissie@flitsclubsneek.nl 

Rainier Boerdijk
Doarpshusleane 19
8633 JA Ysbrechtum
06-54324572
trainingen@flitsclubsneek.nl

Wierd Zijlstra
Sneek
0515 336200
materiaal@flitsclubsneek.nl