Clubkampioenen Sinds 1979

Jaar No. Bootnaam Bemanning
1979 409 Tobbedanser Chris Miedema & Annienke Dijkstra
1980 206 Harrewar Gebr. Modderman
1981 683 Hoi Tjeer Okke Sappé & Josefien Sappé
1982 1045 De Potten Gerhard Potma & Robert Alberda
1983 987 Speedy Oebele Kooistra & Jelle Kooistra
1984 45 He-Pe Edwin Poiesz & Esther Poiesz
1985 945 Pi / Pi Jolanda Piket & Eelke Folmer
1986 933 Trio Sybrand Abma & Loes de Bruin
1987 18 Hassiebassie Jeroen de Groot & Paul de Groot
1988 933 Trio Jellie Keuning & Dennis v/d Ham
1989 991 Puber Leon v/d Ham & Dennis v/d Ham
1990 892 Ukkie P Wytze van der Ley & Marije Faber
1991 1070 Kort & Klein Thijs Kort & Erik Kort
1992 18 Hassiebassie Paul de Groot & erik van Eijk
1993 47 Fries Briesje Jan Keuning & Niek v/d Berg
1994 1070 Kort & Klein Erik Kort & Jeroen Engelmoer
1995 1070 Kort & Klein Erik Kort & Jeroen Engelmoer
1996 857 Yn Touwen Betty Gietema & Lieuwe Fokke Gietema
1997 1090 Tanakia Daan Nauta & Bart Troelstra
1998 1102 Miss Geronimo Don van Arem & Bouke Lubach
1999 987 Speedy Gijs Faber & Jorrit ter Horst
2000 857 Yn Touwen Lieuwe Fokke Gietema & Idsart Otte
2001 10 Zwart op Wit Fraukje Dijkstra & Laurens Hanselaar
2002 797 Roodrunner Hans Hofstra & Tim Postma
2003 683 Hoi Jan Deen & Steven v/d Zee
2004 991 Puber Jacob de Boer & Grytsje de Boer
2005 888 Allemachtig Jildau ter Horst & Famke de Boer
2006 683 Hoi Steven v/d Zee & Jelmer Yntema
2007 18 Hassiebassie Jens Jongsma & Damy Jansen
2008 18 Hassiebassie Jens Jongsma & Damy Jansen
2009 1108 Boppeslach Jorrit Bonnema & Gerrit Foppe Wissels
2010 216 Femme Fatale Jelmer Yntema & Jilles Andringa
2011 1112 Alarm Piet Hein Kraan & Ole Nissen
2012 1103 Dondersteen Erik Jan Westerhof & Thomas Westerhof
2013 1013 Gangmaker Ernst Mulder & Marleen Huisman
2014 45 Bermuda Trim Linze Andringa & Fetze Andringa
2015 857 Yn Touwen Timo Engelsma & Petra de Vos
2016 45 Bermuda Trim Linze Andringa & Arnoudt Reitsma
2017 1112 Alarm Marlies Schouten & Hugo Numan
2018 987 Speedy Robbert Huisman & Coen Bijlsma
2019 967 Firefish Barth Wijkstra & Niels Schurer