De samenstelling van de verschillende commissies binnen de Flitsclub in 2020

Binnen de Flitsclub Sneek draagt het bestuur de eindverantwoording voor alle activiteiten. 
Artikel 12 lid 3 van de statuten biedt het bestuur de echter de mogelijkheid bepaalde taken en bevoegdheden te delegeren. 
Voor een aantal specifieke taken zijn door het bestuur de volgende commissies ingesteld:

Commissie Walactiviteiten - Organisatie en coördinatie van clubevenementen en walactiviteiten.
Leden:

- Nelie Jasper (vz)
- Marion Heeren

 

Redactiecommisie - Redactie jaarboek, Flitsstory en Website. Tevens alle voorkomende P.R.
Leden:
- Secretariaat flitsclub
- Margriet Faber 

Trainingscommissie - Het organiseren en coördineren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden van de Flitsclub. O.a. Theorie bijeenkomsten en praktijktrainingen.
Leden:
- Rainier Boerdijk (vz)
- Loes de Bruijn
- Tom Otte

Per mail bereikbaar op: trainingen@flitsclubsneek.nl

Materiaal en Stand-by commissie - Beheer materieel Flitsclub, waaronder de Flitssloep en rubberboten en het organiseren en coördineren van de stand-by tijdens wedstrijden en trainingen.
Leden:
- Wierd Zijlstra (vz)
- Steven Gerlofs (Stand-By)

Technische commissie - Vraagbaak en toezicht op technische staat van de bootjes. Bekijken tevens jaarlijks alle Flitsen op voldoen aan voorschriften. 
Leden:
- Wierd Zijlstra (vz)
- Gerrit Salverda
- Robert Foekema
- Johan de Visser

- Gerrit Hofstra

Wedstrijdcommissie - Het vanuit de Flitsclub begeleiden van wedstrijdorganisaties bij het organiseren van wedstrijden met de Flitsklasse als deelnemer.
Leden:
- Bart Raymann (vz)
- Trainingscommissie
- Walcommissie

Ledenadministratie - Beheer en aanspreekpunt Ledenadministratie
Leden:
- Secretariaat

Fokkenistenbank - Beheer en aanspreekpunt Fokkenistenbank
Leden:
- Secretariaat

Website - Beheer website, aanspreekpunt botenbank, uitslagverwerking.
Leden: 
- Marion Heeren
- Gerhard Bouma