Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Secretariaat

Leden

Walcommissie

 Anna Schurer 

&

Esther Kuitert 

walcommissie@flitsclubsneek.nl

Materialen

Trainingen/ Wedstrijden


Commissies


De samenstelling van de verschillende commissies binnen de Flitsclub in 2023

Binnen de Flitsclub Sneek draagt het bestuur de eindverantwoording voor alle activiteiten.

Artikel 12 lid 3 van de statuten biedt het bestuur de echter de mogelijkheid bepaalde taken en bevoegdheden te delegeren.


Voor een aantal specifieke taken zijn door het bestuur de volgende commissies ingesteld:


Commissie Walactiviteiten - Organisatie en coördinatie van clubevenementen en walactiviteiten.

Leden:

walcommissie@flitsclubsneek.nlRedactiecommisie - Redactie jaarboek.

Leden:

Per mail bereikbaar op: jaarboek@flitsclubsneek.nlTrainingscommissie - Het organiseren en coördineren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden van de Flitsclub. O.a. Theorie bijeenkomsten en praktijktrainingen.

Leden:

Per mail bereikbaar op: trainingen@flitsclubsneek.nlWedstrijdcommissie - Het vanuit de Flitsclub begeleiden van wedstrijdorganisaties bij het organiseren van wedstrijden met de Flitsklasse als deelnemer.

Leden:


Per mail bereikbaar op: trainingen@flitsclubsneek.nlMateriaal en Stand-by commissie - Beheer materieel Flitsclub, waaronder de Flitssloep en rubberboten en het organiseren en coördineren van de stand-by tijdens wedstrijden en trainingen.

Leden:Technische commissie - Vraagbaak en toezicht op technische staat van de bootjes. Bekijken tevens jaarlijks alle Flitsen op voldoen aan voorschriften.

Leden:Ledenadministratie - Beheer en aanspreekpunt Ledenadministratie

Leden:Fokkenistenbank - Beheer en aanspreekpunt Fokkenistenbank

Leden:Website - Beheer website, aanspreekpunt botenbank, uitslagverwerking.

Leden:Socials (Instagram, facebook)