Commissies

Commissies


De samenstelling van de verschillende commissies binnen de Flitsclub in 2020

Binnen de Flitsclub Sneek draagt het bestuur de eindverantwoording voor alle activiteiten. 

Artikel 12 lid 3 van de statuten biedt het bestuur de echter de mogelijkheid bepaalde taken en bevoegdheden te delegeren. 


Voor een aantal specifieke taken zijn door het bestuur de volgende commissies ingesteld:


Commissie Walactiviteiten - Organisatie en coördinatie van clubevenementen en walactiviteiten.

Leden:

- Jitske Gerlofs

- Anna Schurer


Redactiecommisie - Redactie jaarboek, Flitsstory en Website. Tevens alle voorkomende P.R.

Leden:

- Secretariaat flitsclub

- Margriet Faber 

- Carolien Dikhoff

Per mail bereikbaar op: jaarboek@flitsclubsneek.nl


Trainingscommissie - Het organiseren en coördineren van opleidingen en trainingen t.b.v. de leden van de Flitsclub. O.a. Theorie bijeenkomsten en praktijktrainingen.

Leden:

- Rainier Boerdijk (vz)

- Loes de Bruijn

- Tom Otte

Per mail bereikbaar op: trainingen@flitsclubsneek.nl


Materiaal en Stand-by commissie - Beheer materieel Flitsclub, waaronder de Flitssloep en rubberboten en het organiseren en coördineren van de stand-by tijdens wedstrijden en trainingen.

Leden:

- Vincent Vroege 


Technische commissie - Vraagbaak en toezicht op technische staat van de bootjes. Bekijken tevens jaarlijks alle Flitsen op voldoen aan voorschriften. 

Leden:

- Wierd Zijlstra (vz)

- Gerrit Salverda

- Robert Foekema

- Johan de Visser

- Gerrit Hofstra


Wedstrijdcommissie - Het vanuit de Flitsclub begeleiden van wedstrijdorganisaties bij het organiseren van wedstrijden met de Flitsklasse als deelnemer.

Leden:

- Bart Raymann vz Flitsclub

- Trainingscommissie

- Walcommissie


Jubileumcommissie- Plannen en tot uitvoer brengen van evenementen en activiteiten m.b.t. het Jubileum 1972-2022 

Leden:

- Paul Rijk (vz)

- Wierd Zijlstra Penningmeester

- Arjen Kort Secretaris

- Bart Raymann vz Flitsclub

-  Esther Poiesz PR

- Ingelies Abma Algemeen lid 

- Bouwien vd Zweep Algemeen lid

-  Jelle de Lange Socials


Algemeen contact van de jubileumcommissie Arjen Kort arjen.kort@gmail.com


Ledenadministratie - Beheer en aanspreekpunt Ledenadministratie

Leden:

- Secretariaat


Fokkenistenbank - Beheer en aanspreekpunt Fokkenistenbank

Leden:

- Secretariaat


Website - Beheer website, aanspreekpunt botenbank, uitslagverwerking.

Leden: 

- Steven Neijenhuis (website)  website@flitsclubsneek.nl