Veenhoop 2022

Veenhoop 2022

Aan de leden van de Flitsclub en ouders/verzorgers.

Graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan het jaarlijkse Flitsclubtrainingsweekend op “De Veenhoop”. Met deze training opent de Flitsclub traditioneel het zeilseizoen.

De training is dit jaar van vrijdagavond 8 april tot en met zondagmiddag 10 april.

Locatie:

Eijzengapaed 7

9215 VV De Veenhoop

Je kunt per persoon inschrijven via deze link:

https://forms.gle/8BAkT7TyN8b7bzqT8


Let op: bemanningen dienen zichzelf ook in te schrijven!!! Je dient er echter wel zelf voor te zorgen dat je een stuurman-vrouw of bemanning hebt. Je kunt dus niet inschrijven als je niemand hebt om mee te zeilen. Mocht dit het geval zijn, doe dan een oproep in de Flits app. Je kunt ook altijd Jitske, Anna of Marieke (06-151.38.396) appen, wellicht weten zij nog iemand voor je. Uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal graag dat iedereen meegaat!

De inschrijving sluit op zondag 27 maart 2022.

De inschrijving is per persoon, maar wij gaan ervan uitgaan dat je dit weekend traint met de bemanning zoals die is opgegeven bij de ledenadministratie. Mocht je problemen hebben met inschrijven of wil je met een andere bemanning varen dan je voor seizoen 2022 hebt aangemeld, geef dit dan even door via de app aan Jitske (06-518.120.69) of Anna (06-164.989.07).

Om er een mooi weekend van te maken zijn de volgende punten van belang:

- Iedereen wordt vrijdag 8 april tussen 17.30 en 18.30 uur verwacht. Zorg dat je van tevoren hebt gegeten of dat je zelf brood meeneemt! In de loop van de avond wordt een snack geserveerd.

- Stuurlieden nemen natuurlijk hun Flits mee.

- Op zondag 10 april om 16.00 uur kunnen ouders hun kinderen en de Flits weer

ophalen. Let op: het programma loopt tot 15.30 uur dus eerder aanwezig zijn is ongewenst.

-Bemanningsleden dienen zich bij aankomst direct te melden in het hoofdgebouw.

-Stuurlieden krijgen bij aankomst met hun Flits een stallingsplaats toegewezen. Je ontvangt ook een checklijst.

- De Flits moet compleet zijn dus controleer bij vertrek vanaf thuis of je alles hebt

meegenomen. Zonder roer, zwaard, fokkeloet of zeilen kun je niet aan de training deelnemen. Belangrijk aandachtspunt is het drijfvermogen van de Flits. Deze moet voldoen aan punt C6.4 van de klassenvoorschriften. Zie hiervoor op de website van het www.watersportverbond.nl. Als de Flits niet aan dit artikel voldoet, dan kan deze niet aan deze training deelnemen. Trainers en bestuursleden gaan hierop controleren. Het is noodzaak dat ouders/zeilers zelf het droogpak thuis controleren op goed sluitende manchetten. Bij niet goed functioneren deze laten vervangen. Kinderen met een lek droogpak gaan niet het water op!!...... Voorkom dus teleurstelling en controleer tijdig.

-De Flits moet worden opgezet hetgeen betekent: mast omhoog, giek goed bevestigd en de drijfmiddelen goed opgepompt.

-Flitsen kunnen ad hoc gemeten worden op locatie. Doel is om tijdig aanpassingen te kunnen doen voordat het wedstrijdseizoen begint.

-Als de Flits is opgezet vraag je een trainer of iemand van het bestuur om te komen

controleren. Klopt het en is alles aanwezig dan wordt je checklijst afgetekend en kun je naar

het hoofdgebouw om je te melden.

-Nadat is gecontroleerd of de betaling is voldaan krijgen de zeilers een kamer toegewezen.

Enkele algemene punten

Van de ouders/verzorgers vragen we een telefoonnummer waarop ze tijdens dit weekend bereikbaar zijn, 24/7! Dus ook ’s nachts.

Eten en drinken wordt gedurende deze training volledig verzorgd. Ouders/verzorgers kunnen tijdig voor de training bij de walcommissie telefonisch de eventuele bijzonderheden ten aanzien van de voeding van hun kind kenbaar maken.

Helaas is er onvoldoende plek om ouders te laten overnachten. Ook ligplaatsen voor een moederschip zijn niet aanwezig.

Verder moet iedere deelnemer minstens zwemdiploma A hebben.

Verder meenemen:

-Stuurman en bemanning moeten tijdens de training een goed passend, waterdicht droogpak en een zwemvest met voldoende drijfvermogen dragen. Verder is voldoende warme kleding noodzakelijk. Handschoenen en broodzakjes (om schoenen aan te kunnen trekken / voeten droog te houden).

Ook extra setjes droge kleding en mutsen, colsjaals zijn belangrijk!

-Sportkleding en schoenen voor (buiten) conditie training.

-Dekbedovertrek, kussensloop en handdoek.

-Op vrijdagavond wordt een snack (broodje hamburger) geserveerd. Voor de wat grotere eters is het daarom verstandig om extra brood mee te nemen.

-Passende kleding voor de zaterdagavond. Het thema is dit keer CARNAVAL

Absoluut NIET meenemen:

-Deodorantspuitbussen of andere spuitbussen. In het verleden is gebleken dat het brandalarm hierop reageert.

-Chips, snacks, snoep of energie houdende drankjes. Dit heeft in het verleden helaas tot vervelende situaties geleid. S.v.p. niet meegeven dus. Er is meer dan genoeg eten/drinken aanwezig.

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons is dit weekend niet toegestaan zonder toestemming van de leiding. Kinderen die toch een telefoon mee willen nemen dienen deze bij binnenkomst in bewaring te geven bij de walcommissie. Uiteraard is het mogelijk hier desgewenst mee naar huis te bellen. We willen ouders dringend vragen hier ook zelf hun verantwoordelijkheid in te nemen.

Degene die wordt gesnapt met telefoon krijgt hem in de pauze van de playbackshow tijdens het pinksterweekend weer terug!

Kleding met naam erop

Een grote groep beschikt over het algemeen over veel kleding. Het is dan ook verstandig om alle kleding en andere bezittingen duidelijk te voorzien van een naam waarmee kan worden vastgesteld van wie de kleding of het bezit is. Gevonden voorwerpen en kleding worden door Anna Schurer korte tijd bewaard. Bij haar zijn zoekgeraakte spullen na het weekend in eerste instantie op te vragen.

Reparaties

Tijdens de training kunnen dingen aan de Flits stuk gaan. Voor het repareren hiervan beschikt de Flitsclub over diverse reserve materiaal. Reparaties beneden de € 25,00 worden zonder overleg met de ouders/verzorgers uitgevoerd. Eventueel uitgevoerde reparaties worden tijdens het ophalen gemeld en dienen contant te worden voldaan.

Bereikbaarheid leiding

Gedurende het trainingsweekend is de Flitsclub bereikbaar op het mobiele nummer van

Bart Raymann voorzitter 06-153.22.353

Jitske Gerlofs walcommissie 06-518.12.069

Rainier Boerdijk trainingscommissie 06-543.24.572

Kosten / Betaling / AUTOMATISCHE INCASSO:

U heeft in het opgaveformulier een incasso machtiging af kunnen geven. Mocht u dit niet hebben gedaan, dan verzoek ik hierbij de ouders /verzorgers om het inschrijfgeld van € 65,-- per kind voor 3 april 2022 over te maken op:

Rekeningnummer NL36 RABO 035.95.39.122 t.n.v. Flitsclub Sneek, o.v.v.: Veenhoop: zeilnummer en naam.

Bij annulering na 27 maart 2022 blijft het inschrijfgeld verschuldigd.

We zullen er met ons allen weer een fantastisch weekend van maken!

Vriendelijke groet,

Marieke van Eijk

Secretaris Flitsclub Sneek