Reglement Flitscup

📆 19-01-2023

Reglement Flitscup (Jaarprijs) Flitsclub Sneek

1.

Door deelname aan de wedstrijden, met "(jaarprijs)" gemerkt in de kalender, kun je punten verdienen.

2.

Je bent zelf vrij te kiezen aan welke wedstrijden je wenst deel te nemen.

3.

Je schrijft je in volgens de door de Flitsclub bepaalde klassenindeling.

4.

Per start krijg je punten, dus niet over de einduitslag van een week of weekend.

5.

Van het totaal aantal wedstrijden (starts in de A-klasse, Goldfleet en kwalificatiewedstrijden) telt 2/3 (afgerond) voor de jaarprijs. Vaar je meer dan deze 2/3, dan tellen alleen de wedstrijden met de meeste punten en vallen de wedstrijden met de minste punten af.

6.

In de jaren ’90 is de zgn ‘ Oostenrijkse Puntentelling’ ontwikkeld. Deze puntentelling is en wordt toegepast bij veel wedstrijdklassen voor de berekening van einduitslagen, en als selectiemiddel voor EK’s, WK’s en deelname aan Olympische Spelen. Op basis van een algoritme worden meer punten toegekend naar gelang het aantal deelnemers hoger is. Binnen de Flitsclub hanteren we voor de berekening het totaal aantal inschrijvers voor een evenement.

De Oostenrijkse puntentelling is van toepassing volgens de formule:

A=101+1000 log N-1000 log P

A = Aantal behaalde jaarprijspunten, afgerond op hele getallen.

N = Het totaal aantal inschrijvers van alle deelnemende klassen.

Bij kwalificatiewedstrijden, gestart in een aantal groepen, meestal 2, geldt als aantal inschrijvers het totaal aantal inschrijvers gedeeld door het aantal groepen (afgerond naar boven) voor de betreffende kwalificatiewedstrijd.

P = Behaalde plaats.

De bepaling van P is als volgt:

Voor de bepaling van de behaalde plaats wordt de score in de B- of C-klasse of Silverfleet gecorrigeerd met het aantal inschrijvers in de hogere klasse(n). Bij kwalificatiewedstrijden wordt de score niet gecorrigeerd voor de andere groep(en).

6.1

Toegekende punten:

DNF, RAF : 101 punten (laatste plaats)

UFD, BFD, OCS, DSQ, DNE, DND, DGM, DNS, DNC, RET: 0 punten

RDG, DPI: Punten overeenkomstig de gecorrigeerde uitslag zoals op de uitslag vermeld.

6.2

Aangezien de gepubliceerde uitslagen veelal de ongecorrigeerde finishvolgorde weergeven wordt deze uitslag vóór verwerking aangepast op de onderaan de lijst vermelde correcties. Punten worden eventueel normaal afgerond.

6.3

Wanneer de B- of C-klasse of Silverfleet door slechte weersomstandigheden niet gestart wordt, telt deze impliciet als een DNS (0 punten) voor elke zeiler uit deze klasse.

Als je dit zelf in excel wilt narekenen, gebruik dan de formule:

=ROUND((101+(1000*LOG10(A1))-(1000*LOG10(A2+A3)));0)

Waarin in A1 het totaal aantal ingeschreven deelnemers van alle klassen staat (N), A2 is je eigen uitslag en A3 is het aantal ingeschreven deelnemers in de hogere klassen dan die van jou (A2 + A3 = P). Het resultaat wordt in hele getallen afgerond.

Je kunt je punten ook opzoeken in deze excel, of dit plaatje. Van boven naar beneden staat je P, van links naar rechts je N.

7.

Raceresultaten worden overgenomen uit de definitieve uitslag van het organiserende comite.

Voorbeeld:

Het kan voorkomen dat je wel gestart bent maar niet gefinisht en dat het comite een DNS op de uitslag invult.

Deze DNS wordt overgenomen ook al ben je wel gestart.

7.1

Bij de berekening van de punten wordt uitgegaan van het door de wedstrijdleiding opgemaakte klassement, gecorrigeerd met toegekende RDG of DPI punten.

7.2

Het Flitsclubbestuur wijst elke verantwoordelijkheid af bij betwisting van of bij een fout in het door de Flitsclub ontvangen klassement. Klachten moeten door de stuurman bij de betrokken wedstrijdleiding worden ingediend.

7.3

Bij fouten in de verwerking op deze site zelf zal dit na constatering zo snel mogelijk opgelost worden.

7.4

Alle correcties (7.2 en 7.3) worden zonder verdere communicatie naar de leden doorgevoerd.

7.5

Wanneer door een wedstrijdleiding klassen zijn samengevoegd, wordt uitgegaan van het aldus verkregen en gepubliceerde klassement.

Een gecombineerde uitslag A/B/C, wordt verwerkt als Goldfleet, een combinatie A, B/C of A/B, C wordt verwerkt als een Gold- en Silverfleet.

Dit geldt ook wanneer er toch alsnog per klasse (A, B, C) prijzen zijn uitgereikt.

7.6

Wanneer er in een evenement geen deelnemers zijn in een hogere klasse schuiven, voor het bepalen van de punten, in de uitslagen op deze site de lagere klassen door naar boven.

Dus, bij geen A klasse aanwezig schuift B door naar A en C door naar B. Dit heeft geen consequenties voor het aantal punten, maar maakt de berekening van de punten een stuk eenvoudiger.

8.

8.1

Het zeilnummer is gekoppeld aan de stuurman/-vrouw zoals ingeschreven bij de Flitsclub. Deze krijgt de punten.

8.2

Niet flitsclubleden en als stuurman/-vrouw deelnemende bemanningen krijgen ook punten en tellen mee bij de bepaling van het aantal inschrijvers. De behaalde punten tellen in deze gevallen niet mee in het klassement.

8.3

Wanneer een Flits wordt uitgeleend aan derden dan kan het zeilnummer in de uitslagen worden aangepast zodat de punten niet onterecht bij de formele stuurman/-vrouw worden opgeteld.

8.4

Wanneer een stuurman/-vrouw met een ander zeilnummer, dan ingeschreven bij de Flitsclub, heeft deelgenomen dan kan het zeilnummer in de uitslagen op deze site worden aangepast zodat de punten niet verloren gaan.

8.5

Bovenstaande correcties (8.3 en 8.4) gebeuren niet automatisch maar alleen op aangeven van het Flitsclub bestuur.

8.6

Bij gelijk aantal punten wint het team met de minste wedstrijdseries. Als dit geen uitsluitsel geeft, gelden de gebruikelijke tie-break regels volgens de ISAF Racing Rules of Sailing 2021-2024, wedstrijdbepalingen Appendix A8, ‘gelijk resultaat in een serie’ .

9.

Voor de beste 5 boten over het gehele seizoen in de A-, B- en C-klasse zijn er prijzen beschikbaar zowel voor de stuurman/-vrouw als voor de bemanning.

10.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Flitsclub.

11.

Alleen de stuurman/-vrouw en bemanning die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft, ontvangt de FLITSCUP!