De Flits

De Flits


Alle Flitsen zijn van hout, ze zijn er ook gebouwd in polyester, maar dan heet het geen Flits maar "Flying Arrow Flits"

De wedstrijd Flits is een houten jeugdzeilboot voor kinderen van 8 t/m 18 jaar en mag door iedereen gebouwd worden. 

De boten zijn onderworpen aan klassenregels, wat niet in de regels vermeld staat mag per definitie ook niet.

De Klassenregels staan vermeld op de site van het watersportverbond, zie hier.


De oudste Flits die nu nog wedstrijden vaart is de nr 10, laatst gebouwde wedsrijdzeilende Flits is de nr 1117.


Maten: